logo

Metin Uzunluğu Bulmastrlen() fonksiyonu Nedir?

strlen() fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

strlen fonksiyonu PHP programlama dilinde yer alan, parametre olarak verilen bir metnin uzunluğu dönen bir fonksiyondur.
Fonksiyon, sadece bir parametre alır ve sonuç olarak bu parametrenin metinsel uzunluğunu döner. Fonksiyonun giriş parametresi string veri tipinde olmalıdır. Buna karşın çıkış parametresi ise integer veri tipindedir.

DİKKAT!

strlen fonksiyonu, parametre olarak verilen string ifadenin başında ve sonunda boşluk varsa, bu boşluk karakterlerini de sayar. Bu boşlukların hesaba katılmasını istemiyorsanız giriş parametrenizi önce PHP trim() fonksiyonuna vererek başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırabilirsiniz.

What is strlen() function?

How to use strlen() function?

The strlen function is a function in the PHP programming language that returns the length of a text given as a parameter.
The function takes only one parameter and as a result returns the textual length of that parameter. The input parameter of the function must be of string data type. On the other hand, the output parameter is of integer data type.

WARNING!

The strlen function also counts whitespace characters if there are spaces at the beginning and end of the string expression given as a parameter. If you don't want these spaces to be taken into account, you can remove the leading and trailing spaces by first passing your input parameter to the PHP trim() function.