logo

URL EncodeURL Encode Nedir?

urlencode() fonksiyonu web tarayıcılarının adres çubuğundaki URL (Uniform Resource Locator - Evrensel Kaynak Konumu Belirleyici) adreslerinde, normal metin olarak yazılmış verinin ASCII kodlanmış karşılığını veren fonksiyondur. Web tarayıcılarının adres çubuğu gönderilen verinin ASCII karşılığını okuyarak işlem yapar. Ancak türkçe karakterler ve özel karakterlerin (boşluk karakteri, soru işareti vb.) ASCII karşılıklarının adres çubuğuna gönderilmesi gerekir. Bu işlem, kullanıcı tarafından yapılmazsa, tarayıcı yapar.

URL Encode ile kodlanmış bir verinin orjinal halini görüntülemek için urldecode() fonksiyonu kullanılabilir.

What is URL Encode?

The urlencode() function is the function that gives the ASCII encoded equivalent of the data written as normal text in the URL (Uniform Resource Locator) addresses in the address bar of web browsers. The address bar of web browsers reads the ASCII equivalent of the sent data. However, the ASCII equivalents of Turkish characters and special characters (space character, question mark, etc.) must be sent to the address bar. If this action is not done by the user, the browser does.

The urldecode() function can be used to view the original version of a data encoded with URL Encode.