logo

URL DecodeURL Decode Nedir?

urldecode() fonksiyonu web tarayıcılarının adres çubuğundaki URL (Uniform Resource Locator - Evrensel Kaynak Konumu Belirleyici) adreslerinin, normal metin olarak yazılmış verinin ASCII kodlanmış karşılığını veren fonksiyondur. Web tarayıcılarının adres çubuğu gönderilen verinin ASCII karşılığını okuyarak işlem yapar. Ancak türkçe karakterler ve özel karakterlerin (boşluk karakteri, soru işareti vb.) ASCII karşılıklarının adres çubuğuna gönderilmesi gerekir. Bu işlem, kullanıcı tarafından yapılmazsa, tarayıcı yapar.

URL Decode fonksiyonunun tersi olan urlencode() fonksiyonu ile çözülmüş verinizi tekrar kodlayabilirsiniz.

What is URL Encode?

The urldecode() function is a function that returns the ASCII encoded data of the URL (Uniform Resource Locator) addresses in the address bar of web browsers, written as normal text. The address bar of web browsers reads the ASCII equivalent of the sent data. However, the ASCII equivalents of Turkish characters and special characters (space character, question mark, etc.) must be sent to the address bar. If this action is not done by the user, the browser does.

You can re-encode your decoded data with the urlencode() function, which is the reverse of the URL Decode function.